Blog

Czytaj nasze artykuły i wiedz więcej

Badanie EKG – elektrokardiogram

Czym jest badanie EKG?

Badanie EKG czyli elektrokardiogram to obrazowy zapis, w postaci linii krzywej, czynności bioelektrycznej serca. Jest to podstawowe badanie w diagnostyce chorób serca, jednak nie wykazuje ono wszystkich nieprawidłowości. Za pomocą EKG zbadamy ryzyko lub stopień zaawansowania choroby niedokrwiennej, wykryjemy arytmię i inne zaburzenia częstości i rytmu pracy serca, zaburzenia poziomu elektrolitów, ślady przebytego zawału, a także niektóre wrodzone wady serca.

Na czym polega badanie EKG?

Badanie EKG wykonuje się za pomocą elektrokardiografu. W czasie badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej, z przymocowanymi do ciała elektrodami. Elektrody mocuje się na klatce piersiowej oraz na kończynach górnych i dolnych. W trakcie badania należy pozostać w bezruchu, aby nie zakłócać zapisu EKG. Przygotowanie pacjenta oraz samo badanie trwa zaledwie kilka minut.

Jak przygotować się do badania EKG?

Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie ma żadnych ograniczeń co do wcześniejszego spożywania pokarmów i płynów. Tuż przed badaniem nie jest wskazany wysiłek fizyczny. Jeśli pacjent przyjmuje leki, powinien poinformować o tym lekarza przed wykonaniem badania. W przypadku osób z bardzo mocnym zarostem, koniecznie może być częściowe zgolenie owłosienia, aby elektrody dobrze trzymały się skóry, stąd warto zadbać o to przed badaniem.

Czy badanie EKG jest bolesne?

Nie, badanie elektrokardiografem jest całkowicie bezbolesne. Jedyny dyskomfort, jaki możemy odczuwać, to uczucie chłodu zaraz po podłączeniu elektrod.

Kto wykonuje badanie EKG?

Badanie EKG wykonuje lekarz lub wykwalifikowana pielęgniarka. Interpretacji zapisu najczęściej dokonuje kardiolog, ale może tego dokonać także doświadczony internista lub lekarz rodzinny.

Gdzie wykonać badanie EKG?

Badanie EKG bez skierowania wykonać można w każdej placówce VITA-MEDICA.

pakiet kardiologiczny

Share this post